Het Belastingplan 2015 dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer stuurt, bestaat voornamelijk uit fiscale maatregelen die de lastenverlichting op arbeid vormgeven en uit de fiscale uitwerking van diverse reeds aangekondigde maatregelen.

De maatregelen op een rij:

 • Het tarief voor de 1e schijf van de inkomstenbelasting bedraagt volgend jaar 36,5%. Dat is weliswaar een verhoging met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2014, maar een verlaging in vergelijking met het tarief van 36,76% dat aanvankelijk was voorzien voor 2015. Het kabinet heeft € 0,5 miljard vrijgemaakt om de tariefstijging in de 1e schijf te beperken. De tarieven van de overige belastingschijven blijven ongewijzigd.
 • De (forse) verhoging van de afbouwgrens van de arbeidskorting. In totaal loopt het voordeel voor een werkende op tot ongeveer € 500.
 • De algemene heffingskorting wordt volgend jaar iets steiler afgebouwd. Inkomens boven € 20.000 krijgen hierdoor minder algemene heffingskorting. Doordat in het Belastingplan 2014 een forse verhoging van de algemene heffingskorting is opgenomen, zal de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 52.000 volgend jaar alsnog hoger zijn dan in 2014.
 • De werkkostenregeling wordt in aangepaste vorm definitief ingevoerd. Het keuzeregime vervalt per 1 januari 2015, en daarmee de oude regeling voor verstrekkingen en vergoedingen.
 • Het gebruik van taxatierapporten voor de bpm bij import van gebruikte auto's wordt beperkt. Taxatierapporten worden vanaf volgend jaar enkel nog gebruikt voor schadeauto's en auto's die zelden in Nederland voorkomen. Voor alle andere auto's wordt de waarde bepaald aan de hand van een forfaitaire tabel of op basis van een algemeen toegepaste koerslijst.
 • De maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden wordt verlengd van 10 naar 15 jaar.
 • De periode waarin huizenbezitters die hun vorige woning nog niet verkocht hebben gebruik kunnen maken van dubbele aftrek van de hypotheekrente, wordt definitief verlengd van 2 naar 3 jaar.
 • Het blijft mogelijk om opnieuw, voor een woning die te koop staat en tijdelijk verhuurd is geweest, hypotheekrenteaftrek te krijgen.
 • Het verlaagde btw-tarief van 6% voor renovatie en herstel van woningen wordt met een half jaar verlengd en zal daarmee gelden tot 1 juli 2015.

Maatregelen 2016

 • De afschaffing van de ouderentoeslag: het extra heffingsvrije vermogen in box 3 voor ouderen.
 • De verlaging van de ouderenkorting met € 83. Na de verlaging bedraagt de korting € 970 voor ouderen met een inkomen tot € 36.200. Voor inkomens boven deze grens zal de korting € 70 bedragen.
 • Voertuigen van meer dan 3.500 kilo waarvan de cabine die bestemd is voor personen groter is dan het deel van de auto dat bestemd is voor de lading, vallen onder het hogere mrb-tarief voor personenauto's en zijn bij aanschaf belast met bpm.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Omzetbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2014

0

Gerelateerde artikelen