Twee fiscalistes, Helma Tosseram en Ingrid de Ruiter, starten respectievelijk per 1 juni en 1 juli als als unitdirecteuren bij de directie Particulieren van de Belastingdienst. Tosseram en De Ruiter krijgen de opdracht om de organisatie klaar te stomen voor de afhandeling van de aangiften IB met een box 3-element en de bezwaren box 3. Naar verwachting zal de Hoge Raad in augustus arresten wijzen waar de fiscus snel op zal moeten reageren.

Door het kerstarrest van de Hoge Raad in december 2021 over box 3 en de daarop volgende rechtszaken bestaat er op dit moment onzekerheid over het reeds geboden rechtsherstel aan burgers. Veel burgers hebben bezwaren en/of verzoeken ingediend; daarnaast is er een grote hoeveelheid aangiften IB aangehouden, omdat de Belastingdienst aan het wachten is op de nieuwe arresten van de Hoge Raad in augustus dit jaar. In deze arresten krijgt de Belastingdienst duidelijkheid of het reeds geboden rechtsherstel voldoende is.

Het is van belang dat de organisatie klaar staat om meteen na het arrest te kunnen handelen. Tosseram heeft managementervaring bij DAS Rechtsbijstand en Van Arkel Gerechtsdeurwaarders. In 1993 heeft zij haar

 opleiding Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht afgerond. In 1997 voltooide zij de opleiding fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. De Ruiter heeft verschillende (management)functies vervuld binnen de Belastingdienst. In 1997 rondde zij de opleiding Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam af. 

Bron: ABD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

775

Gerelateerde artikelen