Medisch specialisten mogen ondanks de invoering van de integrale bekostiging zelfstandig ondernemer blijven. Dat stelt de inspecteur van de Belastingdienst in Hoorn.

Dat meldt Zorgvisie.nl.

Hygieia Consultants, een adviesbedrijf voor zorgprofessionals, vroeg de Belastingdienst onlangs om een fiscale kwalificatie van een medisch specialistisch bedrijf (MSB) dat onderdeel is van het maatschap. De inspecteur van de Belastingdienst in Hoorn stuurde daarop op 15 april jl. een brief waarin hij de medisch specialist kwalificeert als fiscaal ondernemer in de zin van artikel 3.4. Wet IB 2001.

Tot nu toe stonden de ministers van VWS en Financiën op het standpunt dat de medisch specialist vanaf 1 januari 2015 geen fiscaal ondernemer meer kan zijn. Het belangrijkste argument daarvoor was het wegvallen van het debiteurenrisico, omdat de vrij gevestigde medisch specialist in het nieuwe stelsel geen zelfstandig declaratierecht heeft.

De brief van de inspecteur onderschrijft echter artikel 3.5 van de wet IB, dat stelt dat onder onderneming mede wordt verstaan het zelfstandig uitgeoefende beroep en onder ondernemer de beoefenaar van een zelfstandig beroep. Op grond daarvan is de medisch specialist als vrije beroepsbeoefenaar per definitie een ondernemer.

Hiermee lijkt een terugkeer naar het model van voor 1 januari 2015 onafwendbaar. De uitspraak heeft grote gevolgen voor de praktische uitvoering van de integrale bekostiging in de zorg. De verplichting om te voldoen aan allerlei constructies, zoals het onderdeel worden van een coöperatie is nu niet langer houdbaar.

Specialisten zullen vanaf nu in de meeste gevallen geadviseerd worden om coöperaties die zij samen met ziekenhuizen hebben opgericht, zo snel mogelijk weer te ontbinden. Het transparante model met een vrij gevestigde specialist is minder kostbaar en biedt meer rechtszekerheid dan het coöperatiemodel.

De woordvoerder van de Belastingdienst laat in een reactie weten dat het voor ondernemerschap in de inkomstenbelasting van belang is dat er ondernemersrisico's worden gelopen. Daarnaast geeft hij aan dat het niet mogelijk is om op een individuele correspondentie tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen in te gaan. Hij benadrukt dat het toetsingkader van de Belastingdienst niet is gewijzigd.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen