Ondernemers kunnen beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen sinds 1 januari 2007. Er is meer duidelijkheid gekomen over wat tot een bedrijfsgebouw hoort.

De onderdelen van een gebouw, de daarbij behorende ondergrond en de aanhorigheden worden gezien als 1 geheel. Werktuigen die van een gebouw kunnen worden afgescheiden zonder dat ze daarbij beschadigen en die geen gebouwd eigendom zijn, kunnen worden gezien als een afzonderlijk bedrijfsmiddel.

In de brochure 'Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen' staat welke zaken tot het agrarische bedrijfsgebouw worden gerekend en daarmee dus onder de afschrijvingsbeperking vallen.

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

2

Gerelateerde artikelen