Marc Chavannes, politiek columnist van NRC Handelsblad, stelt dat meer belasting heffen op lokaal niveau en minder door het Rijk goed is voor de democratie.

Dat meldt NRC.nl.

Gemeentes doen steeds meer belangrijke publieke uitgaven voor burgers. Het is logisch om daar ook op lokaal niveau meer geld voor op te halen. Het kabinet is het daarmee eens en wil deze wijziging betrekken in de herziening van het hele belastingstelsel. Volgens het Centraal Planbureau heeft meer lokale belastingheffing in ieder geval geen voorspelbare nadelen voor inkomensverhoudingen of werkgelegenheid.

Chavannes stelt dat het niet nodig is om te wachten op het nieuwe belastingstelsel om decentralisatie van de belastingheffing door te voeren. Een decentralistie van het belastingstelsel vind hij een logisch gevolg van de decentralisatie van jeugdzorg, werk en inkomen en langdurige zorg. Een consequentie van het maatwerk dat gemeentes nu kunnen leveren is dat ze ook zelf de bevoegdheid horen te hebben het benodigde geld (meer) zelf op te halen.

Verschuiving van belastingheffing naar gemeenten heeft een groot voordeel voor de democratie. De Gemeenteraad let scherper op uitgaven waar ze zelf het geld voor hebben moeten innen bij de burgers. Burgers gaan het verband zien tussen belastingen en uitgaven. De lokale politiek zal alleen de lasten kunnen verhogen als ze bijbehorende prestaties kunnen tonen.

Bovendien is van veel fiscale regelingen van de overheid onduidelijk of zij het beoogde doel bereiken. Dichterbij huis kunnen de burgers sneller beoordelen of het geld goed terecht komt.

Kortom, volgens Chavannes zal verschuiving van belastingheffing naar gemeenten zuurstof zijn voor de democratie in de gemeenteraad.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

2

Gerelateerde artikelen