Op 18 juni 2024 heeft Mees Vergouwen de Dissertatieprijs 2022-2023 ontvangen van de Vereniging voor Belastingwetenschap. Zijn proefschrift over de interactie tussen de Europese moederrichtlijnen en de door de EU-lidstaten gesloten belastingverdragen werd als beste bevonden door de jury in een sterk competitieveld van 8 fiscale proefschriften.

Mees Vergouwen is in het dagelijkse leven universitair docent belastingrecht aan de Universiteit Leiden en belastingadviseur bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Hij promoveerde op 6 april 2023 op zijn proefschrift ‘The Effect of Directives Within the Area of Direct Taxation on the Interpretation and Application of Tax Treaties'.

In het proefschrift gaat Vergouwen diepgaand in op de invloed van de Dochterrichtlijn, de Fusierichtlijn, de Rente- en Royaltyrichtlijn en de Richtlijnen ter bestrijding van belastingontwijking op zowel de interpretatie als de toepassing van belastingverdragen. De jury vindt dat Mees Vergouwen uitstekend is geslaagd in een consequente uitwerking van het 'weerbarstige onderwerp'.

"De auteur weet door een systematische opbouw de lezer mee te nemen in zijn betoog en bij de les te houden", aldus het juryrapport. "Het proefschrift is niet alleen voor theoretici interessant, maar het is ook voor de praktijk een waardevolle aanvulling. Daar komt nog bij dat het onderwerp ook voor andere landen dan Nederland relevant is. Terecht is het proefschrift dan ook in het Engels geschreven. Kortom, Mees Vergouwen heeft met zijn proefschrift een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de fiscale wetenschap in Nederland en daarbuiten", zo luidt de conclusie van de jury die bestond uit mr. dr. J.J.M. Jansen (voorzitter), mr. L.F. van Kalmthout en mr. C.J. Wiltink.

De prijs bestond uit een oorkonde en een geldbedrag. Andere fiscalisten die met hun proefschriften wisten door te dringen tot de top drie waren Tirza Cramwinckel en Loes van Hulten. Het proefschrift van Vergouwen is als handelseditie uitgegegeven door Kluwer Law International.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

202

Gerelateerde artikelen