Deelnemers aan de WBSO en de RDA zijn verplicht om uiterlijk 31 maart a.s. een mededeling te doen van de gerealiseerde WBSO-uren en R&D kosten/uitgaven in 2014.

Hoe een deelnemer een mededeling moet doen, staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO adviseert om deze medeling op tijd in te dienen omdat het in de laatste week van maart erg druk kan zijn op het eLoket.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen