Laat de Belastingdienst vóór 1 maart 2024 weten welke klanten voor het aangiftejaar 2022 van de uitstellijst moeten worden verwijderd.

Belastingconsulenten kunnen gebruikmaken van de uitstelregeling voor belastingconsulenten, de beconregeling. Als (voormalige) klanten niet op tijd worden afgemeld en de aangifte wordt niet ingediend, kan de Belastingdienst de belastingconsulent daarop aanspreken. Niet afgemelde klanten, die geen aangiften doen, kunnen leiden tot onbedoelde achterstanden in het inleverschema van de belastingconsulent.

Het afmelden van een klant kan op twee manieren, via het softwarepakket of schriftelijk:

  • Als het softwarepakket geschikt is, kunnen de afmeldingen van (voormalige) klanten rechtstreeks via het pakket worden doorgegeven;
  • Als de software niet geschikt is voor het doorgeven van afmeldingen, kan dit schriftelijk worden gedaan door gebruik te maken van de ‘Verklaring beëindiging machtiging’. De verklaring kan worden gestuurd naar Belastingdienst Almelo, Team CVU, Postbus 5106, 7600 GM Almelo.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

313

Gerelateerde artikelen