Vanaf 1 januari 2021 moeten intermediairs grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Als er geen Europese intermediair betrokken is bij de constructie moet de belastingplichtige de constructie zelf melden.

Als grensoverschrijdende fiscale constructies voldoen aan de criteria van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (DAC6) zijn intermediairs meldingsplichtig. Grensoverschrijdende constructies die voldoen aan één of meer wezenskenmerken (hallmarks) moeten worden gemeld. In sommige gevallen geldt een uitzondering van de meldingsplicht als er geen sprake is van belastingvoordeel als belangrijkste doel.

Vanaf 1 januari 2021 kan een melding worden gedaan via het gegevensportaal van de Belastingdienst. Er is sprake van terugwerkende kracht. Constructies waar een intermediair vanaf 25 juni 2018 bij betrokken is, moeten worden gemeld tussen 1 januari en 28 februari 2021.

Meer informatie over het melden van grensoverschrijdende constructies staat op de site van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

  1157
Gerelateerde artikelen