Voor de Nederlandse schatkist dreigt een tegenvaller van honderden miljoenen euro's. Reden is een advies van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie in een belastingzaak waar de Nederlandse rechter over enkele weken over beslist.
Dit advies pakt negatief uit, schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Hij waarschuwt dat dit het makkelijker zou maken om belasting te ontwijken ten koste van de Nederlandse schatkist.
 
De zaak gaat over de renteaftrek voor bedrijven met dochterondernemingen in het buitenland. Als het advies wordt opgevolgd, dan kunnen deze bedrijven gebruikmaken van voordelen van het zogeheten fiscale-eenheidsregime en op die manier een antimisbruikbepaling omzeilen, terwijl dit niet de bedoeling is.
 
Volgens Wiebes kan de derving voor de schatkist voor de nu nog openstaande belastingaanslagen in het slechtste geval oplopen tot ongeveer 400 miljoen euro. Hij kondigt in een brief aan de Tweede Kamer spoedmaatregelen aan om verdere schade in de toekomst te voorkomen.
 

Lees ook de thema's Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelastingDe fiscale eenheid bij grensoverschrijdende situaties en Vaste inrichting: Grensoverschrijdende activiteiten belast in het buitenland.
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting

1

Gerelateerde artikelen