Het kabinet wil meer hulp voor zelfstandigen met schulden. Dat schrijft minister Carola Schouten (Armoedebeleid) in een brief aan de Kamer waarin ze ingaat op de aanpak van schulden en armoede.

Er komt extra geld beschikbaar om de schuldhulpverlening aan zelfstandigen te verbeteren, schrijft Schouten. Om hoeveel geld het gaat, moet nog worden vastgesteld. Ook moeten zelfstandigen makkelijker toegang krijgen tot saneringskredieten.

In april meldde de Nationale Ombudsman dat veel zelfstandigen met problematische schulden de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening niet weten te vinden. Per gemeente zijn er grote verschillen. Door de coronacrisis zijn meer zelfstandigen in ernstige financiële problemen gekomen.

Minister Schouten komt met een reeks maatregelen voor de aanpak van schulden, armoede en geldzorgen. Een deel was al afgesproken in het coalitieakkoord, zoals verhoging van het minimumloon, betere overheidsincasso en het verkorten van de duur van schuldhulptrajecten.

Het kabinet zet onder meer in op zaken die hun effectiviteit hebben bewezen zoals het vroeg signaleren van problemen. Daar wil Schouten ook meer geld aan besteden. "Vroege signalering en ondersteuning betekenen dat met kleine interventies een groot verschil kan worden gemaakt", aldus Schouten.

Het doel is uiteindelijk halvering van het aantal kinderen dat in armoede leeft in 2025. Vijf jaar later moet het aantal mensen in armoede zijn gehalveerd en moet het aantal huishoudens met problematische schulden met 50 procent zijn teruggebracht.

Meer dan 513.000 huishoudens hadden in 2020 volgens het CBS een dusdanig laag inkomen dat ze het risico liepen op armoede. Op 1 januari vorig jaar hadden 599.000 huishoudens te maken met geregistreerde problematische schulden.

Meer huishoudens kunnen in de problemen komen door onder meer inflatie. Het CBS meldde vorige maand dat tot 1,2 miljoen huishoudens op termijn moeite kunnen krijgen met het betalen van de rekeningen als de energieprijzen hoog blijven.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering, Insolventierecht, Sociale zekerheid bijstand

20

Gerelateerde artikelen