De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de toegang tot het UBO-register te beperken. Met de invoering van het wetsvoorstel wordt de toegang tot de UBO-registers beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Daarnaast kunnen personen en instanties toegang tot het UBO-register krijgen als zij een legitiem belang hebben.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is de uitspraak van het Hof van Justitie EU van 22 november 2022, nr. C-37/20 en C-601/20, V-N 2022/53.20. Hierin is geoordeeld dat de bepaling die bewerkstelligt dat de EU-lidstaten ervoor moeten zorgen dat informatie over UBO’s voor het grote publiek toegankelijk is, ongeldig is. Waar voorheen iedereen toegang had tot het register wordt met dit voorstel geregeld dat de toegang wordt beperkt tot een aantal partijen. Hiermee wordt de privacy van de personen in de UBO-registers beter gewaarborgd.

In mei 2023 is het wetsvoorstel openbaar geconsulteerd. Het voorstel is naar aanleiding daarvan op een aantal punten aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat ook medeoverheden, zoals gemeentes en provincies, toegang kunnen krijgen tot de registers om in die gevallen waarin het noodzakelijk is, te voorkomen dat de overheid misbruikt wordt voor criminele activiteiten.

Banken, notarissen en bevoegde autoriteiten kunnen toegang krijgen tot UBO-informatie uit de registers om witwassen aan te pakken en te voorkomen. Journalisten en maatschappelijke organisaties kunnen toegang krijgen als zij zich bezighouden met onderzoek naar personen achter een bedrijf of organisatie in het kader van het opsporen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. In dit geval wordt gesproken van een legitiem belang. Wat dit precies inhoudt zal de komende tijd in een besluit verder worden uitgewerkt. Dit besluit wordt volgend jaar geconsulteerd via internet.

Het wetsvoorstel wordt nu voor advies ingediend bij de Raad van State.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Europees belastingrecht

Focus: Focus

1250

Gerelateerde artikelen