Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV, CNV Vakmensen) hebben samen met de zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, een modelovereenkomst aanneming van werk voor de bouw- en infrasector gemaakt. De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst beoordeeld en goedgekeurd.

Met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) die geldt vanaf 1 mei 2016 zijn de opdrachtgever en de zelfstandige zonder personeel samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie.
 
De Belastingdienst heeft geoordeeld dat bij de modelovereenkomst aanneming van werk in de Bouw & Infra geen sprake is van loondienst. Dit betekent dat als de opdrachtgever en -nemer deze modelovereenkomst gebruiken, zij er vanuit mogen gaan dat er geen sprake is van een dienstverband. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. Voorwaarde is wel dat in de praktijk ook daadwerkelijk wordt gewerkt zoals het op papier is afgesproken.
 
In de overeenkomst zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst, gemarkeerd. De niet-gemarkeerde artikelen kunnen worden aangevuld en worden aangepast voor de eigen situatie, voor zover dat niet in strijd komt met de gemarkeerde artikelen. Zie verder de toelichting op de modelovereenkomst.
 

 

Bron: Bouwend Nederland

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen