In het algemeen overleg over belastingverdragen uitte Klaver (Groen Links) kritiek op het belastingverdrag tussen Nederland en Ethiopië. "Het is schokkend hoe het uitpakt voor Ethiopië," merkte het Kamerlid op. Staatssecretaris Weekers pareerde de kritiek, maar toonde desgevraagd bereidheid om een anti-misbruikregeling op te nemen.

 

"Klaver wil mij paternalistisch laten optreden", zo kenschetste Weekers de opstelling van het Kamerlid. De bewindsman benadrukte echter dat Ethiopië zelf een programma heeft geïnitieerd om buitenlandse investeringen naar het land te trekken ter bevordering van de economische groei en werkgelegenheid. Ethiopië heeft vanuit die insteek ook aan Nederland verzocht om over een verdrag te onderhandelen, en niet andersom, zo beet Weekers van zich af.

Anti-misbruikregeling

De kritiek op het belastingverdrag tussen Nederland en Ethiopië was ingegeven door een, aan de parlementariërs overhandigde, analyse van de organisatie Tax Justice NL. Verschillende Kamerleden putten hieruit, bijvoorbeeld  op het punt van het ontbreken van een anti-misbruikregeling. Weekers pareerde deze kritiek echter door te stellen dat de meeste bronheffingen - op een na waarbij er een korting kan worden gegeven - overeind zijn gebleven, waardoor een dergelijke anti-misbruikregeling niet nodig zou zijn. Maar desondanks toonde hij bereidheid om, indien Ethiopië zich hiervoor zou melden, in een aanvullend protocol een anti-misbruikregeling op te nemen. Omtzigt (CDA) sprak zijn waardering uit voor deze open houding. Weekers toonde overigens in algemene zin bereidheid om de bestaande belastingverdragen met ontwikkelingslanden eens te toetsen aan het huidige verdragsbeleid.

Mongolië

In het overleg stipten Kamerleden ook het belastingverdrag met Mongolië aan. In eerste instantie hadden Den Haag signalen bereikt dat Mongolië het belastingverdrag zou willen aanpassen. Op de tegenvraag wat het knelpunt dan precies is, om te bezien hoe dit zou kunnen worden opgelost, kwam echter geen reactie. Het Aziatische land besloot toen, aldus de staatssecretaris, om het belastingverdrag op te zeggen. De staatssecretaris zegde de Kamer wel toe contact te zoeken met zijn ambtsgenoot aldaar, om te bezien of er niet een nieuw belastingverdrag uitonderhandeld en gesloten kan worden.   

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen