Bij een overgang van een onderneming gaat het recht van de overdragende werkgever op een loonkostenvoordeel (LKV) voor een werknemer niet mee over, ook al is er een geldige doelgroepverklaring. Advocaat-generaal Pauwels heeft in maart 2024 (V-N 2023/21.7) echter geconcludeerd dat dit recht wél overgaat naar de overnemende werkgever. De Hoge Raad moet hierover nog uitspraak doen, waarschijnlijk in het voorjaar van 2024. Zolang er geen uitspraak van de Hoge Raad is, blijft de Belastingdienst bij het standpunt dat een LKV bij een overgang van een onderneming en bij contractovername niet mee overgaat naar de overnemende werkgever.

De Belastingdienst heeft eerder aangegeven dat bezwaar kan worden gemaakt tegen de beschikking Wtl over 2022, als de overnemende werkgever denkt toch recht te hebben op een LKV. De Belastingdienst geeft nu aan wat de overnemende werkgever kan doen voor 2023 en 2024.

In 2023 en 2024 aanspraak maken op een LKV voor overgenomen werknemers

Heeft een overnemende werkgever in 2020 of later bij een overgang van een onderneming of bij een contractovername werknemers in dienst gekregen voor wie de overdragende werkgever recht had op 1 of meer LKV's, dan kan de overnemende werkgever om een LKV verzoeken door het LKV op de gebruikelijke manier aan te vragen in de aangifte loonheffingen. Dat betekent het volgende:

  1. Ga na welke van deze werknemers op het moment van de overgang een geldige doelgroepverklaring hebben voor de dienstbetrekking met de overdragende werkgever. In deze doelgroepverklaring staat op welk LKV de werkgever voor de werknemer recht heeft en vanaf wanneer.
  2. Zorg ervoor dat de overnemende werkgever de doelgroepverklaring of een kopie daarvan krijgt. Bewaar deze doelgroepverklaring of kopie bij de loonadministratie. Op de doelgroepverklaring staat de naam van de overdragende werkgever.
  3. Ga na voor welke aangiftetijdvakken in 2023 en 2024 de doelgroepverklaring nog geldig is. Voor die tijdvakken geldt:
    • Is het aangiftetijdvak verstreken? Stuur dan een correctiebericht in voor dat aangiftetijdvak. Vraag daarin het LKV aan waar u mogelijk recht op hebt.
    • Is het aangiftetijdvak nog niet verstreken? Vraag het LKV dan aan in de aangifte loonheffingen.

Na de uitspraak van de Hoge Raad

Oordeelt de Hoge Raad dat de LKV’s bij een overgang van een onderneming wel mee overgaan? En heeft de overnemende werkgever via correctieberichten en aangiften loonheffingen voor 2023 en 2024 een LKV aangevraagd? Dan wordt dat LKV voor deze werknemers berekend.

Stuurt de overnemende werkgever geen correctieberichten in over 2023? Dan moet de overnemende werkgever, om een LKV te krijgen, dat alsnog doen als de Hoge Raad oordeelt dat de LKV’s mee overgaan. De overnemende werkgever heeft voor het insturen van correctieberichten over 2023 uiterlijk tot en met 1 mei 2024 de tijd.

Vraagt de overnemende werkgever een LKV niet alvast aan in aangiften over 2024? Dan moet de overnemende werkgever, om een LKV te krijgen, dat later alsnog doen als de Hoge Raad oordeelt dat het LKV mee overgaat. De overnemende werkgever heeft hiervoor tot en met 1 mei 2025 de tijd.

Oordeelt de Hoge Raad dat een LKV bij een overgang van een onderneming niet mee overgaat naar de overnemende werkgever? Dan krijgt de overnemende werkgever geen LKV’s voor de overgenomen werknemers, ondanks dat de overnemende werkgever daar wel een aanvraag voor heeft gedaan.

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Loonbelasting, Sociale zekerheid algemeen

Informatiesoort: Nieuws

231

Gerelateerde artikelen