Het voor maandag 29 oktober geplande wetgevingsoverleg over het Belastingplan en de aanverwante wetten is net voor aanvang geannuleerd. In de loop van de middag wordt het regeerakkoord gepresenteerd. Het ligt in de verwachting dat elementen uit het regeerakkoord ook van invloed zullen zijn op de voorliggende fiscale wetten. Kamerleden van VVD en PvdA hebben hiervan al kennis genomen, maar kunnen er nog niet over spreken. Zij zouden met een pleister op de mond in de vergadering zitten, aldus Neppérus.

 

De staatssecretaris van Financiën en de Kamerleden waren al aanwezig in de vergaderzaal. Een aantal Kamerleden maakten gewag van de wat vreemde situatie, waarna besloten werd om het overleg niet te laten beginnen. Om het tijdpad van de fiscale wetten niet in gevaar te brengen is besloten om Kamerleden nu voor woensdag hun vragen schriftelijk te laten stellen. Hierdoor kunnen zij ook eventuele vragen voortvloeiende uit het regeerakkoord meenemen. Staatssecretaris Weekers zal uiterlijk vrijdag aanstaande  zorgen voor beantwoording. Voorts zal het voor volgende week maandag 5 november reeds geplande wetgevingsoverleg gewoon doorgang vinden. Plenaire afronding blijft voorzien voor de week van 12 november. Feitelijk is er door het annuleren van het overleg een extra schriftelijke vragenronde gecreëerd.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

1

Gerelateerde artikelen