In het verkiezingsnummer van het Weekblad Fiscaal Recht (WFR) laat hoogleraar internationaal belastingrecht Stef van Weeghel zijn licht schijnen over het onderwerp multinationals in de verkiezingsprogramma’s. Niet alle partijen hebben in hun verkiezingsprogramma een onderdeel opgenomen over multinationals en/of grote bedrijven. Maar bij de partijen die dat wel hebben gedaan is de rode draad dat multinationals eerlijk belasting moeten betalen, dat de winst moet worden belast waar deze gemaakt wordt, dat de tech giants belast moeten worden waar de klant/gebruiker zich bevindt en dat het afgelopen moet zijn met belastingontwijking. Van Weeghel wijdt enkele beschouwingen aan de uitgangspunten van de plannen in de verkiezingsprogramma’s en betrekt daarin onder meer de bevindingen van de Commissie Ter Haar en de internationale context.

Van Weeghel mist in de programma’s een aantal vergezichten. Vergezichten en ambities stuiten op de politieke realiteit, maar meer ambitie was toch denkbaar geweest, onder meer op het vlak van een Europese vennootschapsbelasting, niet slechts harmonisering van de grondslag, maar ook de volgende stap, de consolidatie (CCCTB), aldus Van Weeghel. En hoe zit het met het milieu, de circulaire maatschappij? Het op 1 februari 2021 aan staatssecretaris Vijlbrief aangeboden ‘Deltaplan belastingen voor een circulaire en sociale economie. Routekaart 2021-2030’, afkomstig van ‘The Ex-taks Project’ zou de volgende regering wellicht tot inspiratie kunnen dienen.

Gratis download

Uitgever en redactie stellen dit artikel ter beschikking als gratis download:

Multinationals in de verkiezingsprogramma’s 2021

Bron: WFR

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

Carrousel: Carrousel

2

Gerelateerde artikelen