In 2023 is bij het Rijk minder geld binnengekomen dan begroot, in totaal € 4,3 miljard. Oorzaak hiervan is een daling van de belasting- en premieontvangsten. Dit komt vooral door de tegenvallende economische groei in het derde kwartaal van 2023 en is terug te zien in lagere consumptie (btw-opbrengsten), lagere looninkomsten en vennootschapsbelasting. Daarnaast dalen de inkomsten van de energiebelasting door een lager gasverbruik. Dit staat in de Najaarsnota 2023 van minister Kaag van Financiën waar de ministerraad mee heeft ingestemd.

Uitgaven

Veel ministeries gaan in 2023 minder geld uitgeven dan begroot, in totaal € 4,5 miljard. Het is niet mogelijk gebleken om alle plannen uit te voeren. Daar zijn verschillende oorzaken voor, zoals krapte op de arbeidsmarkt, vertraagde uitvoering van projecten en minder beroep op subsidies.

Tekort en schuld

Dit alles zorgt voor een tekort op de Rijksbegroting (EMU-saldo). De raming voor 2023 komt uit op -1,8% van het bruto binnenlands product (bbp), een verslechtering van 0,2% ten opzichte van het saldo in de Miljoenennota 2024. De raming van de overheidsschuld in 2023 is 47,6% bbp. Deze is gelijk gebleven met de raming uit de Miljoenennota 2024.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

266

Gerelateerde artikelen