De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) wil naast regels voor individuele accountants ook regels voor accountantskantoren kunnen opstellen. De extra bevoegdheid zou de NBA de mogelijkheid geven om kantoren extra eisen op te leggen, zoals het instellen van een raad van commissarissen of andere maatregelen om de kwaliteit van accountantscontroles te vergroten. Ook zou het tot zuiverder verhoudingen in de sector leiden, meent de NBA.

Het FD meldt dat het plan rigoureus breekt met de taakverdeling die momenteel in de sector geldt, waarbij het ministerie van Financiën over de wetgeving voor de sector gaat, en de AFM (Autoriteit Financiële Markten) over de naleving daarvan. De NBA is naast lobbyvereniging formeel een publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Een aanpassing van de bevoegdheden zoals de NBA bepleit, staat op gespannen voet met het werk van de AFM. 

Nederland telt ruim 230 accountantsorganisaties die deze wettelijke controles uitvoeren, de grootste zijn KPMG, EY, PwC en Deloitte. Het plan komt op een moment dat er veel kritiek is op het functioneren van accountants, na een serie kritische rapporten en geconstateerde tekortkomingen bij de controle van jaarrekeningen van bedrijven en instellingen.

De beroepsorganisatie zegt nadrukkelijk geen toezicht te willen gaan houden, maar wel ‘meer grip’ te willen op de eisen die aan kantoren mogen worden gesteld, zo schrijft de krant.

Bron: FD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Jaarrekening

328

Gerelateerde artikelen