Geen andere Europees land biedt uitstel voor zo veel verschillende belastingen als Nederland. Dat blijkt uit een overzicht dat de Amerikaanse Tax Foundation bijhoudt van de steunmaatregelen die wereldwijd worden getroffen.

De grootste gemene deler in de fiscale steunmaatregelen wereldwijd is uitstel van belastingbetaling. Wat volgens het Financieele Dagblad opvalt is het brede scala aan heffingen waarvoor bedrijven in Nederland uitstel van betaling kunnen krijgen. Dat varieert van vennootschapsbelasting, loonheffingen en btw tot milieubelastingen, accijns en kansspelbelasting.

Uit het overzicht van de Tax Foundation blijkt dat de uitsteltermijn per land verschilt. Duitsland bijvoorbeeld hanteert een royale termijn. Bedrijven kunnen tot het eind van 2020 uitstel van betaling aanvragen voor de winstbelasting die zij verschuldigd zijn aan de federale overheid en de bondslanden. Belastingrente en boetes blijven achterwege.

In Frankrijk komen bedrijven er bekaaider vanaf. Ze hebben tot eind mei uitstel gekregen voor de directe belastingen. Voor de afdracht van btw krijgen zij dus geen respijt, net zo min als voor de loonbelasting die zij voor hun werknemers inhouden.

In het FD-artikel worden verder dga's gewaarschuwd. De wet die regelt dat deze ondernemers vanaf 2022 belasting moeten gaan betalen zodra zij meer dan €500.000 van hun eigen bv hebben geleend, ontbreekt op de uitstellijst van het kabinet.

In het Dossier Coronavirus is een overzicht te vinden van alle belastingsoorten die onder het uitstel vallen.

Bron: FD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Dossiers: Corona

  351
Gerelateerde artikelen