Een Nederlandse fiscale regeling voor aftrekbare rente van leningen tussen moeder- en dochterbedrijven is in strijd met de EU-regels. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor bedrijven in Nederland. Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland worden naar schatting zo'n 11.000 bedrijven geraakt.
De voordelige regeling geldt alleen voor bedrijven in Nederland en hun dochters in Nederland, niet hun buitenlandse dochter- en zusterbedrijven. Dat is discriminatie, vinden de hoogste Europese rechters. Het is in strijd met de regels voor vrije vestiging in de EU. Toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) waarschuwde vorig najaar dat deze uitspraak van het hof de schatkist maximaal 400 miljoen euro kan kosten.
 
Volgens het Nederlands recht geldt de renteaftrek alleen wanneer moeder- en dochterbedrijven die voor de Belastingdienst een fiscale eenheid vormen alle in Nederland zijn gevestigd. Als het moederconcern een lening aan een dochter verstrekt die daarover rente aan de moeder betaalt, mag het moederbedrijf de rente van de belastbare winst bij de Nederlandse fiscus aftrekken. Bedrijven in Nederland die lenen aan dochters in het buitenland kunnen dat niet.
 
Vorig jaar oordeelde een hoge adviseur van het hof, de advocaat-generaal, al dat de regeling in strijd is met het EU-recht. Het hof volgt diens opinie vaak. Het kabinet heeft daarom al een reparatiewet achter de hand. Als gevolg daarvan zullen duizenden bedrijven in Nederland meer belasting moeten betalen.
 
Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) schrijft nu aan de Kamer dat hij het het vonnis van het hof betreurt. Hij wil de reparatiewet in de tweede kwartaal naar de Kamer sturen. De wet zal met terugwerkende kracht ingaan op 25 oktober vorig jaar.
 
VNO-NCW en MKB-Nederland zien het schrappen van het belastingvoordeel als een ,,groot verlies'' voor het bedrijfsleven. De ondernemersorganisaties willen dat de staatssecretaris zo snel mogelijk met een nieuwe regeling komt. Het liefst zien ze dat er weinig verandert, zodat bedrijven niet heel erg de dupe worden. ,,We moeten zo dicht mogelijk bij het bestaande systeem zien te blijven.''
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting

3

Gerelateerde artikelen