Er komen eisen aan cryptobedrijven om consumenten beter te beschermen. Misleidende reclames worden verboden en cryptobedrijven moeten kopers waarschuwen voor de risico’s. Daarnaast moeten cryptobedrijven en uitgevers van stablecoins een vergunning hebben om actief te mogen zijn op de Europese markt. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kaag van Financiën. 

Op dit moment zijn er voor cryptobedrijven alleen regels om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Er is geen sprake van consumentenbescherming. Met de invoering van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) komt daar verandering in. Daarnaast krijgen cryptobedrijven te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering door de uitvoeringswet Transfer of Funds Regulation (TFR). Deze wet verplicht cryptobedrijven om bij transacties informatie van de koper en verkoper te verzamelen, mee te sturen en te bewaren. Hiermee wordt de traceerbaarheid van cryptotransacties vergroot.

Crypto’s en cryptobedrijven vallen straks ook onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en niet alleen onder DNB. AFM kijkt voortaan mee om te zien of de handel in crypto’s volgens de regels gebeurt en of cryptobedrijven consumenten genoeg beschermen. DNB gaat toezien op de uitgifte van stablecoins en controleert of deze daadwerkelijk worden gedekt.

MiCA is op 29 juni 2023 in werking getreden en wordt trapsgewijs ingevoerd. Het merendeel is vanaf 30 december 2024 van kracht. Ook TRF wordt op 30 december 2024 van kracht. De maatregelen rondom stablecoins zijn per 30 juni 2024 al van toepassing.

De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen MiCA en TRF voor advies aan de Raad van State te zenden. Daarna volgt de parlementaire behandeling.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

122

Gerelateerde artikelen