Nederlandse overheidsbedrijven die volgens het EU-recht economische activiteiten verrichten, moeten met spoed belastingplichtig worden.

Dat schrijft ControllersMagazine. In Nederland bestaat nu een systeem van vrijstellingen in de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven. Volgens de Europese Commissie is deze staatssteun ongeoorloofd.

De Europese Commissie stelt dat er geen ongelijkheid mag bestaan tussen private en publieke ondernemingen. In mei 2013 heeft de Commissie daarom de Nederlandse regering aanbevolen om deze ongelijkheid op te heffen. De regering antwoordde dat ze binnen 18 maanden een nieuwe wetgeving zou vormgeven die dan uiterlijk een jaar later (per 1 januari 2016) in werking zou treden.

De Nederlandse regering maakte in april 2014 een conceptwetsvoorstel bekend voor de belastingplicht voor overheidsbedrijven. Volgens de Europese Commissie is dit echter niet voldoende. De regering moet voor eind september de Commissie volledig informeren over de maatregelen die ze gaat nemen om op korte termijn aan de normen van de Europese Commissie te voldoen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

2

Gerelateerde artikelen