In de nieuwe Energielijst is de netaansluiting voor zonnepanelen aan de bedrijfsmiddelen toegevoegd onder code 251117. Hierdoor is het mogelijk dat via de energie-investeringsaftrek (EIA) 55,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen in aftrek kunnen worden gebracht van de fiscale winst.

Dat meldt RVO.nl. Aftrek via de EIA is alleen mogelijk als op het moment van melden de SDE-beschikking groter is dan € 0 op grond van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) 2016 of later. Voorwaarde is dat de houder van de SDE-beschikking ook eigenaar wordt van de aansluiting op het midden- of hoogspanningsnet. De netaansluiting van zonnepanelen die op of aan gebouwen zijn bevestigd komt niet in aanmerking. Het gaat alleen om zonnepanelen in veldopstelling.
 

Bron: RVO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

1

Gerelateerde artikelen