Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de Tweede Kamer medegedeeld dat de NHG-kostengrens niet per 1 juli a.s. daalt naar € 225.000, maar voor heel 2016 blijft staan op € 245.000. Dit naar aanleiding van de ontwikkeling van de gemiddelde woningprijs.

De Minister geeft in zijn brief aan dat de huidige kostengrens goed aansluit bij de gemiddelde woningprijs op dit moment (€ 238.934 in januari 2016). Per 1 juli 2016 blijft de NHG-kostengrens daarom op het huidige niveau van € 245.000. Dit voorkomt dat de kostengrens eerst daalt tot ruim onder de gemiddelde woningprijs om vervolgens naar verwachting weer fors te stijgen wanneer vanaf 1 januari 2017 de NHG-kostengrens wordt gekoppeld aan de gemiddelde woningprijs.

Belang voor de praktijk

De NHG-kostengrens blijft voor heel 2016 staan op € 245.000. Rekening houdend met bijkomende kosten (6%) kan de koopsom voor de woning dan maximaal € 231.132 bedragen. De huidige NHG-voorwaarden en normen blijven dit jaar van kracht.
 
De grens om in aanmerking te komen voor NHG wordt vanaf januari 2017 jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. De nieuwe methodiek wordt opgenomen bij de NHG Voorwaarden & Normen 2017, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2016 worden gepubliceerd.
 

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen