De Belastingdienst meldt dat vanaf studiejaar 2015-2016 studiekosten niet meer aftrekbaar zijn voor iemand die recht heeft op studiefinanciering.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 'Wet studievoorschot hoger onderwijs' aangenomen. Hierdoor zijn de belastingregels voor de aftrek van studiekosten veranderd. De wet regelt dat studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) of wetenschappelijk onderwijs (WO) met studiefinanciering hun studiekosten vanaf het studiejaar 2015-2016 niet meer kunnen aftrekken. Dit geldt dus al vanaf de aangifte over het jaar 2015.

Studenten zonder studiefinanciering kunnen hun studiekosten wel blijven aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2015.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

5

Gerelateerde artikelen