Door uitwisseling van de akten op 20 oktober 2015 is de formele procedure afgerond. Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland kan daardoor per 1 januari 2016 in werking kunnen treden.

De Wet Goedkeuring Belastingverdrag met Duitsland is vastgelegd in het Staatsblad. De belangrijkste wijziging in het verdrag is dat pensioen en lijfrente in sommige gevallen niet meer in het woonland belast is, maar in het bronland. Een inwoner van Duitsland die een Nederlands particulier pensioen, lijfrente of een sociale zekerheidsuitkering van meer dan € 15.000 ontvangt, betaalt voortaan in Nederland belasting.

De financiële gevolgen zijn fors omdat Duitsland een veel lagere heffing kent over pensioen en lijfrente dan Nederland. Het nadeel kan oplopen tot een kwart van het besteedbaar inkomen. Om de pijn te verzachten zijn twee maatregelen genomen.

1. Algemeen overgangsrecht

Uitsluitend voor 2016 kan voor de regeling van het oude belastingverdrag gekozen worden.

2. Tijdelijk een lager belastingtarief voor pensioen- en lijfrente-uitkeringen

Nederland gaat niet direct tegen het normale belastingtarief heffen. Vanaf 2016 tot en met 2021 loopt het tarief geleidelijk op van 10% tot 30%. Pas vanaf 2022 belast Nederland het pensioen en de lijfrente en tegen de normale tarieven. Deze tijdelijke tariefsverlaging geldt uitsluitend als de pensioen- of lijfrentegerechtigde:

  • meer dan € 15.000 aan pensioenen, lijfrenten of socialezekerheidsuitkeringen uit Nederland ontvangt, en
  • een pensioen of lijfrente-uitkering al voor 1 januari 2016 heeft ontvangen.

Belang voor de praktijk

Een uitvoerder mag bij het doen van uitkeringen geen rekening houden met het tijdelijk lagere belastingtarief. Lijfrente- en pensioengerechtigden kunnen het tariefsvoordeel realiseren door het doen van belastingaangifte.

Het lagere belastingtarief geldt niet voor:

  • socialezekerheidsuitkeringen;
  • overheidspensioenen;
  • afkoopsommen van pensioenen of lijfrenten;
  • andere inkomsten uit Nederland.

Eén van de eisen om in aanmerking te komen voor het lagere belastingtarief is dat er vóór 1 januari 2016 ten minste één betaling van pensioen of lijfrente is ontvangen. Indien iemand bijvoorbeeld vóór 2016 al wel pensioenuitkeringen heeft ontvangen maar zijn eerste lijfrente-uitkering pas in 2016 of later ontvangt, dan geldt het lagere tarief niet voor de lijfrente-uitkeringen.

De Belastingdienst heeft video's gepubliceerd over alle wijzigingen in het verdrag (algemene inleiding), de pensioenuitkeringen en werken in Duitsland.:

Algemene inleiding

Pensioenuitkeringen

Werken in Duitsland

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

5

Gerelateerde artikelen