Vanaf maandag geldt de nieuwe Europese arbitragerichtlijn die de fiscale geschilbeslechting binnen de Europese Unie moet verbeteren door middel van het voorschrijven van verplichte en bindende arbitrage.

De richtlijn regelt een soepel verloop van belastinggeschillen tussen lidstaten die kunnen voortvloeien uit de interpretatie en toepassing van internationale overeenkomsten en verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Schattingen tonen aan dat 2000 van dergelijke geschillen momenteel in behandeling zijn in de EU, waarvan er ongeveer 900 meer dan twee jaar oud zijn.

De Europese Commissie hoopt dat dubbele belastingheffing sneller wordt voorkomen zonder onnodige kosten voor de belastingplichtige. Commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, Pierre Moscovici: "Een eerlijk en efficiënt belastingstelsel in de EU moet ervoor zorgen dat dezelfde inkomsten niet tweemaal door twee verschillende lidstaten worden belast. De richtlijn is bedoeld voor bedrijven, met name kleine bedrijven, en burgers die mogelijk cashflowproblemen ondervinden als gevolg van dubbele belasting. Ze kunnen er nu zekerder van zijn dat hun fiscale geschillen worden opgelost door de relevante justitiële autoriteiten in een acceptabel en voorspelbaar tijdsbestek, in plaats van dat het geschil zich jarenlang voortsleept."

Tot 1 juli was er alleen een multilateraal verdrag dat de belastingautoriteiten de mogelijkheid bood om een ​​geschil aan arbitrage te onderwerpen, maar zonder enige mogelijkheid voor de belastingplichtige om dit proces zelf op te starten. Met de nu geldende richtlijn zijn de belastingdiensten verplicht om mee te werken aan een dergelijke procedure. Lees ook het artikel Fiscale arbitrage ondanks aandachtspunten grote stap voorwaarts.

Bron: Europese Commissie

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

  825
Gerelateerde artikelen