Een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang moet ouders meer zekerheid bieden en het risico op hoge terugvorderingen wegnemen. Het demissionaire kabinet denkt dat directe financiering daarvoor de beste oplossing is, in plaats van het huidige stelsel waarin ouders de opvang zelf betalen en daar een toeslag voor ontvangen.

Belangrijke details laat verantwoordelijk minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) evenwel aan een volgend kabinet. Dat zal bijvoorbeeld moeten beslissen of de eigen bijdrage die ouders betalen inkomensonafhankelijk wordt, zoals het huidige kabinet oorspronkelijk had afgesproken, of toch niet. Beide opties worden uitgewerkt.

Het nieuwe stelsel moet "meer zekerheid en minder risico voor ouders" opleveren, zegt Van Gennip. "We hebben belangrijke stappen gezet, zodat een volgend kabinet het uiteindelijke besluit kan nemen. In de tussentijd blijven we hard werken aan verbeteringen binnen het kinderopvangstelsel voor ouders."

Vervanging van de kinderopvangtoeslag door een stelsel van directe financiering was een vurige wens van dit kabinet toen het begin 2022 aantrad. Dit was mede ingegeven door het geruchtmakende schandaal rond de kinderopvangtoeslag, waarin tienduizenden ouders in de problemen kwamen met torenhoge en naar later bleek onterechte terugvorderingen.

Het plan om de kinderopvang voor iedereen bijna gratis te maken bleek lastiger uitvoerbaar dan gehoopt, daarom werd de invoering uitgesteld van 2025 naar op zijn vroegst 2027. Dat jaartal acht Van Gennip nog altijd haalbaar, maar het is niet langer aan dit demissionaire kabinet om te beslissen over zo'n grote stelselwijziging.

De minister gaat er komende week wel over in debat met de Tweede Kamer. Zij proeft daar naar eigen zeggen "een behoefte om echt iets te doen aan die kinderopvangtoeslag". Zekerheid vooraf is voor ouders het allerbelangrijkste, drukt zij de Kamer alvast op het hart.

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is "blij" met de keuze voor directe financiering. "Dit verbetert de toegankelijkheid van kinderopvang voor ouders omdat zij dan geen kosten meer hoeven voor te schieten en daardoor veel minder risico lopen op hoge terugvorderingen", meldt waarnemend voorzitter Geert de Wit.

Lees de Kamerbriefvan Van Gennip op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

198

Gerelateerde artikelen