Het nieuwe Wetboek van Strafvordering moet april 2029 in werking treden. De datum is in overleg met uitvoeringspartijen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Justitie bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat uitvoeringsorganisaties als politie en Openbaar Ministerie, drie jaar de tijd krijgen voor de implementatie.

Minister Weerwind: “Het Wetboek van Strafvordering bevat de handvatten en regels voor een eerlijk strafproces voor alle burgers. Het is de basis voor hoe we burgers beschermen en verdachten opsporen en berechten. Daarmee is het een essentieel fundament onder onze rechtstaat. Met de vernieuwing zorgen we ervoor dat het wetboek bij de tijd en duidelijk is, maar dit is een omvangrijke operatie. Daarom nemen we samen met alle betrokken partijen de tijd om het nieuwe wetboek zorgvuldig te implementeren.”

Het huidige Wetboek van Strafvordering stamt uit 1926 en is niet toegerust op nieuwe vormen van criminaliteit zoals cybercrime en ondermijning. Daarnaast is het wetboek door de vele wijzigingen onoverzichtelijk en ontoegankelijk geworden en zijn belangrijke uitspraken van de hoogste rechter in Nederland er niet in verwerkt.

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering moet toegankelijk, overzichtelijk en toekomstbestendig worden. Met de vernieuwing wordt de positie van verdachten en slachtoffers duidelijker en sterker. In het nieuwe wetboek worden de opsporingsbevoegdheden vereenvoudigd en geactualiseerd, zodat ook nieuwe vormen van criminaliteit goed kunnen worden bestreden. Ook is belangrijke jurisprudentie verwerkt en maakt het nieuwe wetboek een digitaal strafproces mogelijk.

De eerste vaststellingswet van het nieuwe wetboek, met daarin de Boeken 1 tot en met 6, is in maart 2023 bij de Tweede Kamer ingediend. De Boeken 7 en 8 en de eerste aanvullingswet worden naar verwachting eind 2024 en begin 2025 ingediend bij de Tweede Kamer. Na behandeling en instemming van de Tweede Kamer krijgen de betrokken partijen minimaal drie jaar de tijd voor de implementatie.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Strafrecht

86

Gerelateerde artikelen