Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten om eind dit jaar, mogelijk begin 2023 een nieuwe consultatieronde te houden over het wetsvoorstel voor de maatschappelijke bv (BVm). Dit betekent dat niet eerder dan in de loop van 2023 het wetsvoorstel voor behandeling naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd.

Dat blijkt uit antwoorden van minister Adriaansens op Kamervragen. Vorig jaar was er een eerste consultatieronde met als insteek 'een aanzet tot een wettelijke regeling'.

De BVm moet een heldere en eenduidige rechtsstructuur bieden die het voor investeerders en opdrachtgevers makkelijker maakt de door de BVm gedreven onderneming te herkennen als een maatschappelijke onderneming. Het kabinet wil het met het wetsvoorstel ook voor lokale en provinciale overheden makkelijker maken de door een BVm gedreven onderneming als een maatschappelijke onderneming te herkennen.

Daarnaast vragen de Kamerleden zich af of het voor sociale ondernemingen moeilijk is om financiering aan te trekken omdat het bij deze bedrijven vaak gaat om nieuwe, onbekende verdienmodellen. De minister antwoordt dat uit de Social Enterprise Monitor 2020-2021 blijkt dat maar een klein deel van de maatschappelijke ondernemingen (4%) niet succesvol is in het verkrijgen van financiering.

De meeste maatschappelijke ondernemingen maken gebruik van een mix van financieringsvormen (waaronder emissie van aandelen, kredietfinanciering, crowd funding, publieke financiering, social impact bonds, etcetera). Ook kunnen ze gebruik maken van financieringsinstrumenten als de BMKB-regeling en via Stichting Qredits Microfinanciering.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht

  292
Gerelateerde artikelen