In een nieuwe knelpuntennotitie vraagt de NOB om een oplossing voor knelpunten in de doorschuifregeling en de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De voorwaarden rond de bezits- en voortzettingseis in de BOR zorgen voor een hoge uitvoeringslast en vaak langdurige onzekerheid over toepassing van de regeling.

Volgens de NOB moeten de bezits- en voortzettingseis worden beperkt tot die situaties waarbij beleggingsvermogen wordt omgezet in ondernemingsvermogen (bezitseis) of ondernemingsvermogen in beleggingsvermogen (voortzettingseis). Herstructureringen (al dan niet fiscaal gefaciliteerd), uitbreiding of afstoten van bedrijfsonderdelen of fusies/joint ventures met andere ondernemingen moeten mogelijk zijn, mits daarbij geen beleggingsvermogen vrijkomt. Verder vraagt de Orde aandacht voor de doorschuifregeling en indirecte overdracht van aandelen.

Knellende uitvoering

In de knelpuntennotitie van de NOB zijn de knelpunten onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: knellende wetgeving, knellende uitvoering en knellende rechtsbescherming. In de categorie knellende uitvoering doet de NOB een oproep tot het wederom mogelijk maken van het indienen van papieren teruggaafverzoeken dividendbelasting door buitenlandse beleggingsfondsen. Buitenlandse fondsen worden gediscrimineerd omdat in Nederland gevestigde fbi’s nog wel gewoon via een papieren aangifte dividendbelasting de afdrachtvermindering kunnen claimen. Buitenlandse fondsen worden met veel extra kosten geconfronteerd, aldus de NOB. Voor deze benadeling bestaat geen objectieve rechtvaardiging. Rechtsherstel moet dus worden geboden en het indienen van teruggaafverzoeken dividendbelasting op papier moet alsnog toegestaan worden voor nieuwe verzoeken.

Verder vraagt de Orde aandacht voor het (onder voorwaarden) toestaan van een meer praktische verwerking van deelnames in personenvennootschappen.

Tegenwoordig is het geen uitzondering als een boekenonderzoek meer dan een jaar duurt. In de wet is geen regelgeving opgenomen over de termijnen waarbinnen een boekenonderzoek plaats moet vinden. De facto betekent dit dat de inspecteur in beginsel een boekenonderzoek net zo lang kan laten duren als de termijnen die gelden voor het opleggen van navorderings- of naheffingsaanslagen (in beginsel vijf jaar). Een belastingplichtige behoort niet zo lang in onzekerheid te verkeren over zijn fiscale positie. De NOB doet dan ook de oproep tot het inkorten van de doorlooptijden van de Belastingdienst.

Knellende rechtsbescherming 

In de categorie knellende rechtsbescherming doet de NOB onder meer een oproep voor meer rechtsbescherming bij onderzoeken in verband met internationale verstrekking van inlichtingen.

Lees de hele knelpuntennotitie.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

456

Gerelateerde artikelen