De Belastingdienst beoordeelt periodiek of buitenlandse samenwerkingsverbanden voor de Nederlandse belastingheffing transparant zijn. De dienst publiceert een lijst met landen en beoordelingen (kwalificaties) van deze samenwerkingsverbanden. Deze lijst is nu vernieuwd.

In het Besluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/519 (Stcrt. 2009, 19749) staan de kaders waarbinnen de Belastingdienst beoordeelt of een buitenlands samenwerkingsverband voor de Nederlandse belastingheffing als transparant wordt aangemerkt. Onderdeel van dit besluit is een bijlage waarin de beoordeelde samenwerkingsverbanden staan (de kwalificatielijst).
 
Aan de deze lijst zijn 30 samenwerkingsverbanden toegevoegd. Andere samenwerkingsverbanden staan niet meer op de lijst. Ten opzichte van de vorige lijst zijn de volgende samenwerkingsverbanden niet langer opgenomen:
 
  • V.S., District of Columbia, Limited Liability Partnership
  • V.S., Delaware, Limited Liability Partnership
  • V.S., Minnesota, Limited Liability Partnership
  • V.S., New York, Limited Liability Partnership
  • Verenigd Koninkrijk, Limited Liability Partnership
Bij deze samenwerkingsverbanden gaat het karakter van een 'personenvennootschap' samen met 'beperkte aansprakelijkheid van vennoten'. Daarom worden zij steeds opnieuw ter beoordeling voorgelegd. De kwalificatielijst is indicatief, dus het heeft geen toegevoegde waarde om deze samenwerkingsverbanden op te nemen.
 
Download hier de nieuwe kwalificatielijst.
 

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

68

Gerelateerde artikelen