Er zijn nieuwe normbedragen vastgesteld voor de maandelijkse geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van belastingen van gemeenten en waterschappen. Aan de hand van deze normen kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie voor kwijtschelding in aanmerking komt.

De normen (betreffende inkomen en vermogen) gelden vanaf oktober 2016 tot en met maart 2017.
 
De expertgroep kwijtschelding (bestaande uit gemeenten en waterschappen) stelt de normen vast, ze worden gevalideerd door de VNG en de Unie van Waterschappen. De normenbedragen zijn gebaseerd op de normen die het ministerie van SZW tweemaal per jaar vaststelt.
 

 

Bron: VNG

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering, Belastingen van lagere overheden

1

Gerelateerde artikelen