Na een eerste oproep om aanvullende maatregelen in verband met de coronacrisis, doen de beroepsorganisaties RB, SRA, NBA en NOAB gezamenlijk een tweede oproep aan minister Hoekstra van Financiën. Zij vragen om een vereenvoudiging van de regeling voor het aanvragen van uitstel van belastingbetaling, een (tijdelijke) versoepeling van de regels voor de melding betalingsonmacht en de mogelijkheid om voor de eerste twee tijdvakken schattingen te mogen doen voor de omzetbelasting.

Volgens de beroepsorganisaties is er onduidelijkheid over de procedure rond de betalingsuitstelregeling voor loon- en omzetbelasting. Zij verzoeken om de huidige procedure te vereenvoudigen en stellen het volgende voor:

"Geef een ondernemer die niet betaalt na het doen van de aangifte omzetbelasting en/of loonheffing, standaard drie maanden uitstel zonder oplegging van een verzuimboete. De Belastingdienst kan de naheffing gewoon sturen maar die wordt niet ingevorderd. Na verloop van drie maanden stuurt de Belastingdienst een herinnering dat de ondernemer moet betalen of alsnog om langer uitstel moet verzoeken."

Versoepel regels melding betalingsonmacht

De beroepsorganisaties vragen ook aandacht voor de regeling Melding betalingsonmacht. Zij willen met het ministerie van Financiën in overleg treden en bepleiten een verlenging van de termijn.

Schatting voor de omzetbelasting

Tot slot denken de beroepsorganisaties dat het goed is als het ministerie van Financiën aangeeft dat de btw-aangifte voor het tijdvak Q1 en Q2 ook een schatting mag zijn. Veel ondernemers kunnen nu lastig dan wel onmogelijk hun administratieve bescheiden aanleveren bij hun fiscaal dienstverleners. Een reële schatting, waarbij op jaarbasis alles wordt rechtgetrokken, dan wel het verschuiven van de btw-aangiftetermijnen naar een later moment, haalt de druk van de ketel.

De tweede brief is op 25 maart jl. aangeboden aan het ministerie van Financiën. De eerste brief is afgelopen maandag verstuurd.

Bron: Avanzer Nieuws

Dossiers: Corona

Carrousel: Carrousel

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: Nieuws

  769
Gerelateerde artikelen