Op 1 juli 2014 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. Het LEI Wageningen UR heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2014 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit.

Dit schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Akkerbouw- en grasland

Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. In sommige gebieden dalen de prijzen, in andere gebieden stijgen ze. De pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in een regio. In de meeste pachtprijsgebieden met overwegend akkerbouw stijgt de hoogst toelaatbare pachtprijs door de overwegend goede resultaten in 2012.

In pachtprijsgebieden met vooral melkveehouderij daalt de pachtprijs door matige bedrijfsresultaten in 2012. Het veranderpercentage varieert voor bouw- en grasland van plus 22% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied tot min 16% in het gebied Waterland en droogmakerijen. Voor tuinland gaat de hoogst toelaatbare pachtprijs in Westelijk Holland met 35 % omhoog en voor de rest van Nederland met 4% omlaag.

Soorten pachtnormen

Er bestaan 2 soorten pachtnormen. Voor contracten die na 1 september 2007 zijn gesloten geldt een maximale pachtprijs, de regionorm. Voor contracten van vóór 1 september 2007 geldt een veranderpercentage. De pachtprijs wordt jaarlijks bepaald op basis van een vijfjaarsgemiddelde van de opbrengst van het land. Daarmee worden grote prijsschommelingen voorkomen.

In 2007 is de nieuwe berekeningssystematiek ingevoerd in het pachtprijzenbesluit. Sindsdien wordt de stijging van de pachtprijzen niet meer bepaald naar de grondkwaliteit maar is de prijs gebaseerd op wat de grond op kan brengen. Elke regio heeft zijn eigen 'maximale pachtprijs' en een maximaal percentage waarmee de pachtprijs van oudere contracten mag worden verhoogd.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

1

Gerelateerde artikelen