De Belastingdienst heeft de tweede versie van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2020' gepubliceerd. In deze uitgave staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

In de tweede uitgave zijn elf onderwerpen toegevoegd:

 1. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).
 2. Wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot.
 3. Vergroten vrije ruimte werkkostenregeling (WKR).
 4. De aangiftetermijn eindheffing WKR wordt met een extra tijdvak verlengd.
 5. Vergoeding VOG (verklaring omtrent gedrag) gericht vrijgesteld.
 6. Nieuw waarderingsvoorschrift voor branche-eigen producten.
 7. Indexatie vrijwilligersregeling.
 8. Uitbreiding aanvraagmomenten van een S&O-verklaring.
 9. Vergoeden van strafbeschikking of bestuursrechtelijke dwangsom.
 10. Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ).
 11. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020.

Verder is een aantal onderwerpen aangepast:

 • Bij onderwerp 2 (Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV) is de tekst aangevuld.
 • Bij onderwerp 4 (Fiets van de zaak) is de tekst aangevuld.
 • Bij onderwerp 5 (Vanaf 2020 einde indeling in vaksector voor uitzendwerkgever) is de verwijzing naar wanneer sprake is van een payrollmedewerker aangepast.
 • Bij onderwerp 8 (Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie) is bij case H toegevoegd dat in het aangifteprogramma van de Belastingdienst alleen de methode van een correctiebericht voor de herziening van de lage naar de hoge premie kan worden toegepast.

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Loonbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  529
Gerelateerde artikelen