Sinds kort kunnen werkgevers via een nieuwe rekentool van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nagaan of zij voor een werknemer recht hebben op 1 van de premiekortingen.
Met de 'Regelhulp Premiekortingen en lage-inkomensvoordeel' kan de werkgever zien of hij voor een werknemer recht heeft op de premiekorting oudere werknemer, de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer of de premiekorting jongere werknemer.

Lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) geldt pas vanaf 1 januari 2017. De Belastingdienst betaalt dit voordeel aan de werkgever uit als hij werknemers in dienst heeft met een uurloon tussen 100% en 120% van het minimumloon.
 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing

5

Gerelateerde artikelen