Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft een nieuwe versie van de 'handreiking tijdelijke pensioenknip 2015' gepubliceerd.

Het betreft de versie van 24 juli 2015. De regeling Pensioenknip is voor een bepaalde periode opnieuw opengesteld voor mensen die vóór 1 januari 2017 met pensioen gaan en hun pensioen hebben opgebouwd in een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst.
Pensioenknip

De Pensioenknip maakt het mogelijk om bij premie-en kapitaalovereenkomsten de uitkering op de ingangsdatum te splitsen (knippen) in een direct ingaande tijdelijke uitkering en een daarop aansluitende levenslange uitkering. De tijdelijke regeling Pensioenknip is recent opnieuw opengesteld. De regeling maakt het mogelijk om een tijdelijke uitkering van maximaal twee jaar aan te kopen.

Fiscale handreiking

Voor de toepassing van de fiscale regelgeving bestaat een 'handreiking Pensioenknip'. Die handreiking is gepubliceerd op de Belastingdienstpensioensite. Hierin zijn de voorwaarden opgenomen van de Pensioenknip. Zo moet ondermeer de ingangsdatum van de direct ingaande tijdelijke pensioenuitkering vóór 1 januari 2017 liggen en mag deze niet meer dan twee jaar duren. Dit laatste stond in de eerdere versie van de handreiking (versie 3 juli 2015) verkeerd vermeld. Daarin was aangegeven dat de direct ingaande tijdelijke pensioenuitkering uiterlijk 1 juli 2017 diende te eindigen.

Directeur-grootaandeelhouder

In de handreiking is ook aangegeven dat de directeur-grootaandeelhouder (dga) die voor de toepassing van de Pensioenwet (PW) niet  wordt aangemerkt als een werknemer ook gebruik kan maken van de pensioenknip. Er moet dan wel sprake zijn van een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst die zou voldoen aan de eisen van de PW indien die wet daarop van toepassing zou zijn.

Variabele pensioenuitkering

Momenteel is het wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen in voorbereiding. De consultatie voor een verbeterde premiepensioenovereenkomst loopt nog tot 16 augustus 2015. Na invoering van maatregelen uit het wetsvoorstel zal worden bezien of de 'handreiking tijdelijke pensioenknip 2015' nog op bepaalde punten moet worden aangepast.
 

 

Bron: Kluwer Fiscaal+

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen