Het Kennisdocument IKV versie mei 2022 is gepubliceerd op de website van Rijksoverheid. In het kennisdocument staat actuele informatie over de inkomstenverhouding en wat er gaat wijzigen per 1 januari 2024.

In de loonaangifte levert de werkgever de gegevens van de werknemer per inkomstenverhouding (IKV) aan. In het Besluit inkomstenverhouding is geregeld wat een IKV is en wanneer deze begint en eindigt. Dit betekent dat de werkgever een werknemer in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding of in afzonderlijke inkomstenverhoudingen in de aangifte moet opnemen. Het besluit geldt vanaf 1 januari 2024.

Het kennisdocument is een uitgave van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Salarisadministratie, Sociale zekerheid werkloosheid, Loonbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  297
Gerelateerde artikelen