De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van de 'Landelijke Landbouwnormen 2014' gepubliceerd.

In deze versie zijn de volgende fouten hersteld:

  • In 'tabel 4.4 Normbedragen opfokkosten vleesvarkens inclusief voerkosten' zijn de bedragen inclusief btw vervangen door de juiste bedragen.
  • In paragraaf 5.3, 3e alinea zijn in de laatste zin het aantal dagen aangepast.

Deze versie is gepubliceerd op 30 januari 2015. Corrigeer een eventuele aangifte wanneer voor deze datum de bedragen uit tabel 4.4 zijn gebruikt.

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen