De Belastingdienst heeft een nieuwe versie gepubliceerd met vragen en antwoorden over het overgangsrecht kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW). Er zijn nieuwe vragen toegevoegd over onder meer de toepassing van de premiemonotor.

Wat betreft de premiemonitor leidt de correctie op de polis van de premie via nabetaling over een aantal polisjaren nadat alsnog een premiemonitor is geplaatst en toegepast, niet tot verlies van het overgangsrecht.

Verder bevat de nieuwe versie uit oktober 2016 nieuwe vragen en antwoorden over de afkoop van een kapitaalverzekering in box 3/KEW en over de tijdklemmen en het verval hiervan.
 

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

2

Gerelateerde artikelen