De Belastingdienst heeft enkele medelingen gepubliceerd over de btw-tarieven van puzzeltochten buiten een attractiepark, de levering van zelf vervaardigde houten beelden door een 'woodcarver' en begrazing van (natuur)gebieden door schapen in opdracht van landbouwers.

21% btw voor puzzeltocht buiten attractiepark

Het gelegenheid geven tot deelname aan een puzzeltocht in een vervoermiddel dat ter beschikking wordt gesteld door een exploitant van een attractiepark, waarbij de puzzeltocht buiten het attractiepark plaatsvindt, is belast met 21 % btw. Voor het toegang verlenen tot een attractiepark geldt het btw-tarief van 6%.
 
Geeft de exploitant van een attractiepark tegen een afzonderlijke vergoeding gelegenheid tot deelname aan een puzzeltocht in of op een daarvoor ter beschikking gesteld vervoermiddel dat door de deelnemer zelf wordt bestuurd, waarbij de puzzeltocht nagenoeg geheel buiten het attractiepark plaatsvindt? Dan valt dat níet onder het toegang verlenen tot het attractiepark. Ook niet als de start en finish van de puzzeltocht in het attractiepark zijn. Of als de puzzeltocht het hoofdbestanddeel is van een arrangement dat het attractiepark aanbiedt.
 
Het gelegenheid geven tot deelname aan een puzzeltocht is ook niet aan te merken als het gelegenheid geven tot actieve sportbeoefening of het vervoer van personen. 
 
Deze dienst is daarom belast met 21% btw.

6% btw voor de levering van zelf vervaardigde houten beelden door een woodcarver

De levering van een houten beeld door een zogenoemde woodcarver die dat beeld zelf vervaardigde, is onder voorwaarden een levering van een kunstwerk. In dat geval is de levering dus belast met 6% btw. Een woodcarver (houtsnijder) vervaardigt beelden uit blokken hout en boomstammen met een kettingzaag. Deze beelden, allerlei figuren, personen of dieren, zijn beeldhouwwerken. Naar maatschappelijke opvattingen zijn ze als kunstvoorwerpen te kwalificeren als ze uniek zijn én niet zijn te vergelijken met industriële of ambachtelijke producten die in winkels of winkelketens worden aangeboden.
 
De levering van deze kunstvoorwerpen is alleen belast met 6% btw als ze worden geleverd door de woodcarver zelf.

6% btw voor begrazing van (natuur)gebieden door schapen in opdracht van landbouwers

Het laten begrazen van (natuur)gebieden door schapen in opdracht van veehouders of land-, tuin- of bosbouwers, is gelijk te stellen met een dienst door een agrarisch loonbedrijf en is belast met 6 % btw.
 
Het korthouden en beheersen van begroeiing in een natuurgebied is meestal niet mogelijk met machines. Deze dienst wordt dan uitgevoerd door een ondernemer die het gebied laat begrazen door een kudde schapen, vrijwel altijd onder begeleiding van 1 of meer herders. Omdat sprake is van aangenomen werk in de agrarische sector, is deze dienst als een dienst door een agrarisch loonbedrijf te beschouwen. Als de afnemer van de begrazingsdienst een veehouder of een bos-, tuin- of landbouwer is, is de dienst daarom belast met 6% btw.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

6

Gerelateerde artikelen