De eerste uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2020' staat klaar op de website van de Belastingdienst om te downloaden.

In de nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. De nieuwsbrief bevat ook informatie over de Wet arbeidsmarkt in balans, de fiets van de zaak en de wijzigingen in het lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV.

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, wijzigingen uit het Belastingplan 2020 en de tarieven, bedragen en percentages voor 2020 staan in de volgende versies van de nieuwsbrief.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

  658
Gerelateerde artikelen