Werkgevers kunnen de eerste uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2024' van de Belastingdienst downloaden. Ook de bijlage met de tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2024 is beschikbaar. In de nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2024 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

In de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2024' is over de volgende onderwerpen te lezen:

  • verhoging van de normbedragen van de vrijwilligersregeling;
  • verhoging van de gerichte vrijstelling voor reiskosten;
  • aanpassing van de uurloongrens van het lage-inkomensvoordeel (LIV);
  • aanpassing van de vrije ruimte werkkostenregeling;
  • minimumuurloon voor alle werknemers;
  • wijzigingen in de aangifte loonheffingen;

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen in deze eerste uitgave en wijzigingen uit het Belastingplan 2024 of andere wetten staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief.

De tarieven, bedragen en percentages voor 2024 zijn eveneens te downloaden op de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

279

Gerelateerde artikelen