NOAB opent een meldpunt voor kantoren die hun ervaringen met de Wet DBA en modelovereenkomsten willen delen. Met een brede inventarisatie kan NOAB problemen bespreekbaar maken bij de Belastingdienst en mogelijk ook oplossingen aandragen.

Aanleiding

Op 1 mei 2016 werd de VAR-verklaring vervangen door de Wet DBA. De invoering van de zogenaamde modelovereenkomsten hebben impact op zowel het MKB als het administratiekantoor, omdat die laatste vaak betrokken is bij het opstellen van contracten voor aangenomen werk en het inhuren van zzp'ers.

Stand van zaken modelovereenkomsten

Voor de periode 1 mei 2016 t/m 1 augustus zijn de cijfers inmiddels bekend:  
  • 4.481 modelovereenkomsten werden ingestuurd.
  • 370 daarvan werden door de Belastingdienst goedgekeurd.
  • 1.033 overeenkomsten werden afgewezen.
  • 1.964 aanvragen waren nog in behandeling.
  • 814 aanvragen werden afgebroken.
  • De gemiddelde doorlooptijd van het toetsingstraject bedraagt 10,8 weken.

Meldpunt ervaringen

NOAB hoort graag wat de ervaringen zijn met de wet DBA en modelovereenkomsten. Meldingen kunnen worden gedaan middels deze link.
 
 

Bron: NOAB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

1

Gerelateerde artikelen