Stel een algemeen e-mailadres open waar ondernemers en intermediairs de aanvraag voor uitstel van betaling en de melding betalingsonmacht kunnen indienen bij betalingsproblemen door het coronavirus. De NOB stelt dit voor naar aanleiding van het bericht dat de postverzending de komende tijd vertraging zal oplopen. Dit staat in een brief van de Orde aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën.

De NOB spreekt haar waardering uit over de snelheid en de omvang van de coronamaatregelen maar ziet ook een aantal onduidelijkheden en knelpunten. De NOB vraagt onder meer om duidelijkheid op welk moment ondernemers uitstel van betaling moeten aanvragen. Ook vraagt de Orde het kabinet om nu alvast na te denken over hoe de ‘dubbele-lasten-problematiek’ na afloop van uitstel van betaling kan worden opgelost, om te vermijden dat ondernemers dan alsnog bezwijken onder hun financiële lasten. Ook is voor veel ondernemers onduidelijk of en wanneer een melding betalingsonmacht moet worden gedaan.

Verder vraagt de NOB aandacht voor vennootschappen die op cost plus-basis worden beloond. Deze vennootschappen lopen bij het aanvragen van Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) mogelijk aan tegen de vraag of überhaupt wel sprake kan zijn van een relevante omzetdaling.

Knelpunten BTW en loonheffingen

De Orde doet eveneens suggesties om knelpunten op het gebied van btw en loonheffingen op te lossen. Bij terbeschikkingstelling van zorgpersoneel doet de Orde de suggestie om elke terbeschikkingstelling van zorgpersoneel in het kader van de bestrijding van de Corona-uitbraak de komende drie maanden te beschouwen als een zogeheten ‘structurele uitleen’ die buiten de heffing van btw kan blijven. Ook gaat de Orde in op onder meer de btw-afhandelingen van weggeven van goederen, annuleringen, schadevergoedingen en vouchers.

Op het gebied van loonheffingen stelt de Orde onder meer voor om de toepassing van de gebruikelijkloonregeling van artikel 12a Wet LB 1964 vanaf 1 maart 2020 tot nader order buiten werking te stellen of te beperken tot de toets van 46.000 euro. Verder vraagt de Orde naar de gevolgen voor de reiskostenvergoeding, de OV-kaart, de auto van de zaak als in het kader van de coronacrisis langere tijd thuis wordt gewerkt.

Werkplek thuis

De Orde geeft in overweging om een tijdelijke uitbreiding van het begrip ‘werkplek’ met de werkplek thuis of een tijdelijke uitbreiding thuiswerkfaciliteiten, zodat werkgevers bepaalde verstrekkingen onbelast aan werknemers kunnen geven. Bijvoorbeeld een bureaustoel, een tweede monitor, consumpties tijdens de werktijd en energiekosten komen dan binnen het bereik van de onbelaste vergoedingen te liggen. België heeft een regeling van 125 euro per maand voor dergelijke kosten.

Link naar de brief.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Invordering, Omzetbelasting, Bronbelasting

Dossiers: Corona

  637
Gerelateerde artikelen