De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) roept in haar reactie op de internetconsultatie Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen op om personenvennootschappen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting als hoofdregel fiscaal transparant te laten.

Daarnaast merkt de NOB op dat, evenals onder de huidige fiscale wetgeving, er ruimte moet blijven voor personenvennootschappen om voor de directe belastingen als niet transparant te worden beschouwd.

Een personenvennootschap kan slechts rechtspersoonlijkheid verkrijgen door inschrijving in het Handelsregister. Dit betekent dat commanditaire vennootschappen zonder inschrijving in het Handelsregister niet meer kunnen bestaan. De NOB vraagt zich af hoe wordt omgegaan met de commanditaire vennootschappen die ook na invoering van deze wetswijziging besluiten om niet te worden ingeschreven in het Handelsregister.

Tot slot gaat de orde in op een aantal overdrachtsbelastingaspecten en pleit zij voor aanpassing van de vrijstelling van artikel 15 van de Wet belastingen van rechtsverkeer (WBR) in een aantal situaties, zoals de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door inschrijving in het Handelsregister, inbreng van een onroerende zaak in een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid en beëindiging van de rechtspersoonlijkheid van een personenvennootschap.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

  524
Gerelateerde artikelen