De NOB heeft gereageerd op het ter internetconsultatie voorgelegde conceptwetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers (V-N 2023/29.23). De NOB meent dat op onderdelen meer rechtszekerheid vooraf zeer wenselijk is. De NOB geeft in overweging om bij het indienen van het wetsvoorstel tevens de concept-algemene maatregel van bestuur bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel te betrekken.

Wat betreft de autorisatie van Wwft-instellingen vreest de NOB dat door de huidige formulering in het concept-wetsvoorstel toch telkens een verzoek door de Wwft-instelling moet worden gedaan. De NOB meent dat alle Wwft-instellingen zonder meer geautoriseerd moeten worden.

Voor de categorieën personen en rechtspersonen die een legitiem belang kunnen aantonen is de NOB van mening dat deze categorieën ten minste op hoofdlijnen in de wet moeten worden afgebakend. Het invullen van deze categorieën in lagere regelgeving vindt de NOB onvoldoende. Hetzelfde geldt voor de gevallen waarin sprake kan zijn van legitiem belang. De NOB suggereert een lijst met objectieve indicatoren op te stellen als handvat voor de beoordeling of sprake is van legitiem belang. Voor inspiratie verwijst de Orde naar drie in de Duitse jurisprudentie ontwikkelde factoren.

Lees het hele commentaar.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Civiel recht algemeen

20

Gerelateerde artikelen