Het concept Rangschikkingsbesluit NSW geeft alleen invulling aan het begrip landgoed als bedoeld in de NSW. Dit schrijft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs in een reactie op de internetconsultatie Rangschikkingsbesluit NSW. Naast de invulling van het begrip landgoed in het concept besluit vraagt de Orde om aandacht voor de effectiviteit van de NSW. Met name aandacht voor de invorderingsvrijstelling van de erf- en schenkingsbelasting. Advocaat-Generaal IJzerman heeft in 2009 gesteld dat de bedoeling van de wetgever met de NSW 'bevordering van het in standhouden dan wel het creëren van natuurschoon in Nederland', in het gedrang kan komen als de NSW-faciliteit niet mede van toepassing zou zijn op de verkrijging van een onderbedelingsvordering.

De Orde reageert ook op de invulling van het begrip landgoed. Zo merkt de Orde op dat de ontwikkeling van nieuwe natuurterreinen gefrustreerd zal worden door het vervallen van art. 1 lid 2 Rangschikkingsbesluit. Door het vervallen van deze bepaling kunnen landbouwgronden die aan de landbouw worden onttrokken om te worden omgevormd naar natuurterreinen niet eerder onder de NSW gerangschikt worden dan na realisatie van het natuurterrein. Hierdoor lopen eigenaren die landbouwgrond willen kopen om daarop een nieuw landgoed met nieuwe natuurterreinen te ontwikkelen, de vrijstelling van overdrachtsbelasting mis.

Lees de gehele reactie.

Bron: NOB

Rubriek: Schenk- en erfbelasting, Belastingen van rechtsverkeer

Informatiesoort: Nieuws

  397
Gerelateerde artikelen